• Træningslokale med konditionscykel, armcykel, trappemaskine, crosstræner, skillmill og styrketræningsmaskiner
  • Træningen assisteres og overvåges af fysioterapeut
  • Træningsprogram tilpasses den enkeltes behov
  • Funktionsniveau testes efter behov
  • Svømmetræning i varmtvandsbassin, med mulighed for at træne kondition, muskelstyrke og balance, gennem at benytte vandets opdrift, modstand og varme til en anderledes træningsoplevelse, – samt bassinet kan bruges til afspænding og smertelindring.
  • Træningsmuligheder trods nedsat bevægelighed, muskelstyrke, smerter og/eller ledforandringer efter lang indlæggelse eller varigt nedsat funktionsniveau, herunder træning med reduceret belastning grundet vandets opdrift.
  • Mulighed for at fysioterapeut kan udføre passiv udspænding af under- og overekstremiteter, da det varme vand tillader hypertone muskler at slappe af.
  • IT-træning til at begå sig på de moderne teknologiske platforme, hvis man er blevet ramt motorisk, på synet eller på sine kognitive færdigheder. Er synet påvirket, så personen har f.eks. et ”blindt felt” eller er personen ramt motorisk, så man har svært ved at ramme tasterne eller felterne på en telefon, tablet eller computer, kan det trænes så hjernen kompenserer for dette. Træning i brug af diverse applikationer, som f.eks. e-boks, email, netbank, sociale tjenester og udstyr som f.eks. TV, Apple-TV, og lignende, kan give bedre livskvalitet og gøre kommunikationen med omverdenen nemmere.