Når en hjerneskade rammer ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Pårørende til borgere, som er ramt af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade, er ofte meget belastede. Der sker ofte store forandringer i den hjerneskade ramte familie og netværk. Forandringer, som kan have store konsekvenser for borgerens og de pårørendes livskvalitet.

I Vesthimmerlands Kommune er der mulighed for hjælp, hvis du er pårørende til en borger med erhvervet hjerneskade

Få råd og vejledning hos vores hjerneskadekoordinator, så du oplever en sammenhæng og bliver en del af rehabiliteringsforløbet.

Læs om årsagerne til og de mest almindelige følger af en erhvervet hjerneskade.